He Lifeng: Thúc đẩy sự phát triển của Vành đai kinh tế sông Dương Tử nên tập trung vào việc giải tỏa nút thắt cổ chai của Tam Hiệp | Vành đai kinh tế sông Dương Tử

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-14 09:47:49
最新数据:微软Win10全球份额涨至58.93%,Win7继续下降|||||||

IT之家7月2日动静  远期查询拜访统计机构Netmarketshare曾经公布了2020年6月市场份额陈述。此中阅读器圆里合作愈加剧烈,谷歌 Chrome 份额破 70% ,微硬 Edge 涨至 8.07%。

IT之家得悉,正在桌里操纵体系圆里,Windows 10的环球市场份额为58.93%,下于上个月的57.83%。Windows 7份额持续下滑,从24.28%降落到23.35%。Windows体系整体上连结份额为86.69%。

macOS份额从9.68%降落到9.22%,而Linux的份额持续下跌,从3.17%上降到3.61%。ChromeOS仅具有0.41%的份额。

今朝,微硬正正在推收Windows 10版本2004体系更新,苹果正在WWDC 2020开辟者年夜会上公布了齐新的macOS 11.0 Big Sur体系。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa